Edició 2016

Web JovEmprèn (1)

  • El senyor Jordi Blanch i Huguet, subdirector general d’Ordenació de la Formació Professional Inicial i Ensenyament de Règim Especial, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
  • El senyor Xavier Dumont Peruga, Responsable de Serveis d’Emprenedoria. Direcció d’Emprenedoria. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona
  • La senyora Antonella Severo, Innovadora en digital media i gerent de projectes amb llarga trajectòria internacional

 

Web JovEmprèn (4)

 

Categoria Secundària

1r Premi: Clean&Dry, Escola Pia Sarrià

2017-05-31 (1)

 

2n Premi: Hobbing, IE Costa i Llobera

 

Categoria Batxillerat

 

1r Premi: Walkfree, Sagrat Cor Sarrià

 

2n Premi: PAXSA – Cendrer portable, Sagrat Cor Sarrià

 

Categoria Cicles Formatius

 

1r Premi: Condagua , Escola Professional Salesiana

https://www.powtoon.com/online-presentation/cn04jKstfAi/condagua/?mode=movie

 

2n Premi: Cadenas AB, Escola Professional Salesiana

 

Web JovEmprèn (5)

 

Lleure juvenil: Security Vest , Escola Pia Sarrià

 

Joventut i associacionisme: Ens cal?, Escola Professional Salesiana

 

Compromís social:  Cadires Pro , Escola Professional Salesiana

https://www.powtoon.com/online-presentation/dhRFtuHwqd1/?mode=movie

 

Anuncios