Edició 2015

Web JovEmprèn (1)

  • El senyor Jordi Blanch i Huguet, subdirector general d’Ordenació de la Formació Professional Inicial i Ensenyament de Règim Especial, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
  • El senyor Xavier Dumont Peruga, Responsable de Serveis d’Emprenedoria. Direcció d’Emprenedoria. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona
  • El Sr. Daniel Cabrera, emprenedor tecnòleg. Coworking Gràcia.

 

Web JovEmprèn (4)

PERMOUT, Sagrat Cor Sarrià  – Batxillerat

 

LIFTBAG, Sagrat Cor Sarrià – Batxillerat

 

Cycling Dynamo, Escola Professional Salesiana – Cicles Formatius

 

Web JovEmprèn (5)

Cicles Formatius: Miss Wedding , Escola Professional Salesiana

 

Batxillerat: Bintop , Sagrat Cor Sarrià

 

Batxillerat: Move it , Sagrat Cor Sarrià

 

Batxillerat: FINGERSHIELD, Sagrat Cor Sarrià

 

Batxillerat: Hold it, Sagrat Cor Sarrià

 

Batxillerat: Cashme, IES Montserrat

Anuncios