Criteris

bici2

La Comissió Avaluadora és el tribunal encarregat de valorar la viabilitat económica i social, i la originalitat de les iniciatives presentades. Està formada per representants del món de l’emprenedoria, d’entitats de Sarrià i del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L’avaluació tindrà en compte els següents criteris puntuables, per tal de decidir els 3 projectes emprenedors premiats i els 2 projectes guanyadors d’accèssits.

  • Innovació i originalitat.
  • Viabilitat tècnica i económica.
  • Qualitat de la presentació
  • Sostenibilitat.

 

Per tal de participar al concurs és requisit indispensable assistir als tallers!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s